Pamiętajmy !

Dopuszcza się możliwość odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć. Odwołanie musi nastąpić najpóźniej do godz. 17:00 dnia poprzedzającego odwoływane zajęcia

Późniejsze zgłoszenie skutkuje utratą jednostki lekcyjnej. Zgłaszanie nieobecności odbywa się przez wysłanie SMSa z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz  dzień i godzinę zajęć – tel.: 735 488 108.

Uwaga !

Możliwe jest odrobienie w semestrze 3 (trzech) właściwie zgłoszonych zajęć – niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny semestr !

Nie będzie żadnej taryfy ulgowej !

Pamiętajmy o zgłaszaniu nieobecności, bo szkoda tracić spotkania z naszymi Elemelkowymi Instruktorami 🙂 

Więcej informacji  w Regulaminie Zajęć Basenu Elemelek – Nieobecności !